Om föreningen

Blomma Solvikens koloniförening består av 51 stycken lotter i varierande storlek. Den är belägen ca 2 km söder om Varbergs centrum, mellan Breareds torg och Apelvikens strand, med närhet till nybyggda Coop Forum.

Koloniområdet har funnits vid sitt nuvarande läge sedan 1990. 2010 fick föreningen landstingets pris för främjande av folkhälsan - med motiveringen - Kolonilivet främjar både psykisk och fysisk hälsa.   

 

 

 

 

Gamla bilder!!

Här presenteras några blider från den tid då Solvikens koloniförening anlades där den nu ligger.

Bilder kommer från Sven Botsjös och Kurt Hernqvists samlingar. 

S1 obearbetat

 Så här såg det ut  1990- då Solvikens koloniförening skulle anläggas på platsen. Foto taget från den idag norra kolonilotten ( Kihlbergs)

Solviken Hernqvist

Kurt Hernqvist påbörjar arbetet på sin kolonilott- 1990-91

S2 Mot E6

 Kurt Hernqvist lott som vetter mot gamla E6-1991 

 

S4 Bild inne

 Den vita stugan är Botsjös stuga idag(sedan starten) och den till vänster är Alkhagens. Marken var rätt karg.1991

 

S5 Hus inne 1

 Kurt Hernqvists stuga i förgrunden och Mona Samuelssons stuga(idag)- den vita.1991-1992 

 

S6 Hus inne

 Intensivt arbete vid stugan som idag ägs av Alkhagens-1990-91

 

S7 Botsj 1

 Sven Botsjö i svettigt initialt arbete- 1991

 

S8 Botsjo

 Sven Botsjö framför kommunens  plantering av rosor som vetter mot sommarstugorna på -då- Solviksvägen.